Орман секторандағы Қазақстандық әйелдер

Knowledge Product

cover
Date:
Topic:
Policy and Institutional Review (PIR)
Country:
Kazakhstan

Бұл жарияланымда Қазақстанның орман секторын дамытудағы гендерлік мәселелердің рөлі қарастырылады. Онда орман ресурстарын пайдалану мен сақтауда әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейтуге және отбасын нығайтуға қатысты әлеуметтік-демографиялық аспектілер бойынша деректер ұсынылған.

Knowledge Product